Diweddariad Trydan / Electricity Update

Annwyl rieni,

Cawson drafferth gyda’r cyflenwad trydan drwy’r dydd heddiw. Bu Scottish Power ar y safle prynhawn ‘ma yn ceisio datrys y broblem ac rwy’n deall eu bod dal yn gweithio ar y rhan uchaf o’r pentref. Rwyf wedi derbyn neges bod y trydan i lawr yn yr ysgol ond y gobaith yw y bydd yn ol heno. Byddaf yn diweddaru pawb ar y wefan am y sefyllfa unwaith yr wyf yn derbyn mwy o wybodaeth.

Dear parents,

We have had problems with the electricity supply to the school all day today. Scottish Power were on site this afternoon trying to solve the problem and I understand that they are still working in the upper part of the village. I have received a message this evening that the electricity is down again in the school but they are hoping it will be back on this evening. I will update everyone on the website when I receive more information.

Mr Gethin H Jones

Pennaeth