Absenoldeb / Absent

Pnawn da,

Yr wyf yn absennol o’r ysgol yr wythnos hon. Rwyf wedi trefnu llanw ar gyfer fy nosbarth. Rwyf yn ymateb i ebyst adref, felly os oes ydych eisiau cysylltu a mi, mae croeso i chi wneud. Gobeithiaf y byddaf yn dychwelyd yn nol i’r ysgol wythnos nesaf. Elinor Wyn Ellis

Good afternoon,

I am absent from the school this week. I have arranged supply for my class. I am responding to emails from home, therefore if you want to contact me for any reason, you are welcome to do so. I hope on returning back to school next week. Elinor Wyn Ellis