Ad-daliad Gelli Gyffwrdd / Greenwood Refund

Rwyf wedi cael ar ddeall heno bod taliadau ymweliad Gelli Gyffwrdd, oedd wedi ei ganslo oherwydd y tywydd poeth ym mis Gorffennaf, heb eu had-dalu.  Ymddiheuriadau am hyn.  Edrychaf ar y mater hwn ddechrau’r wythnos nesaf gan obeithio’i ddatrys cyn gynted â phosibl.

Rwy’n gobeithio byddwch yn mwynhau’ch penwythnos.

Diolch am eich dealltwriaeth,

Geraint Jones.

 

It has come to my attention tonight that payments for the visit to Greenwood, which was cancelled due to the hot weather in July, have not been refunded.  Apologies for this.  I will look into this issue at the beginning of next week and hope to resolve it as soon as possible.

I hope you enjoy your weekend.

Thank you for your understanding,

Geraint Jones.