Addurno crys-t / Decorating t-shirt

Roedd pedwar o blant dosbarth Meithrin wedi gadael yr ysgol bore heddiw cyn i’r crys-t gyrraedd yr ysgol. Bydd y staff yn helpu’r pedwar disgybl i addurno eu crys-t bore dydd Llun. Ymddiheurwn am hyn.

Atgoffwn pawb arall i ddod a’u crys-t mewn bag bore dydd Llun.

Four of our Meithrin pupils had left the school this morning before the t-shirts arrived. The staff will help the four to decorate their t-shirt on Monday morning.

A reminder to everyone else to bring their t-shirt to school on Monday morning.