Addysg Gorfforol CA2 / KS 2 Physical Education

Mae posibilrwydd y bydd gwersi Addysg Gorfforol CA2 ar y cae y tymor yma. Rwyf wedi siarad efo’r disgyblion pnawn ‘ma ac wedi gofyn iddynt ddod a sgidiau ymarfer i’w wisgo ar y cae yn ogystal a’r sgidiau ymarfer maent yn dod i’r ysgol ynddynt dydd Mawrth a dydd Iau. Mae hyn er mwyn sicrhau bod bposib newid esgidiau ac osgoi cael  esgidiau mwdlyd/gwlyb yn cael eu gwisgo yn y dosbarth. Buaswn hefyd yn awgrymu eu rhoi mewn bag blastig.

Rydym yn caniatau i blant wisgo esgidau pel-droed i’r wers os ydym ar y cae. Dim ond yn ystod y wers caniateir gwisgo sgidiau pel-droed. Nid ydym yn eu caniatau yn ystod amser egwyl ac amser cinio.

Gyda diolch

Mr Gethin H Jones

Physical Education lessons for KS2 will very lickely take place on the field this term. I have spoken to the pupils this afternoon and asked them to bring a pair of trainers that they can wear on the field as well as a pair that they wear come to school on a Tuesday and Thursday. This is to ensure that they can change their footwear and that we do not have muddy/wer shoes inside the classrooms. I would also suggest putting the shoes in a plastic bag.

We will allow pupils to wear football boots for the lesson if it is taking place on the field. Pupils can only wear football boots during the lesson. They are not to wear them during break or lunchtime.

Regards,

Mr Gethin H Jones