Addysg Gydberthnasedd a Rhywioldeb / Relationships and Sexuality Education

Mae Addysg Gydberthnasedd a Rhywioldeb yn faes gorfodol i bob disgybl o fewn y Cwricwlwm i Gymru 2022.  Gweler y ddolen isod am wybodaeth i rieni sy’n amlinellu agweddau fydd yn cael eu cyflwyno. Darparwyd y wybodaeth sydd ar y daflen ar y cyd rhwng Sir Ddinbych a Teach Health 4 Kids. Trafodwyd  y wybodaeth a’r daflen yn ddiweddar mewn cyfarfod gyda’r Corff Llywodraethu.

Relationships and Sexuality Education is mandatory for all pupils within the Curriculum for Wales 2022. Please click on the link below for more information about the aspects that will be covered. The information on the sheet was produced in partnership between Denbighshire and Teach Health 4 Kids. The information and the leaflet has recently been discussed in a Governing Body meeting.

Taflen Rhieni ACRh Parent Leaflet RSE 022022 R