Adroddiad Diwedd Flwyddyn / End of Year Reports

Os gwelwch yn dda a fedrwch gwblhau’r holiadur erbyn Dydd Llun, 5ed o Fehefin. Mae hwn i bob disgybl o’r meithrin hyd at blwyddyn 6. Diolch

Please, could you complete the questionnaire by Monday, 5th of June. This is for every pupil from nursery up to year 6. Thank you

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k2oLxlEU0IRNl5cjdExDJXZUNEhMRUs1M1JVWkRSRU9LNTRHTk1XMExYVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k2oLxlEU0IRNl5cjdExDJXZUNEhMRUs1M1JVWkRSRU9LNTRHTk1XMExYVy4u