AELODAETH YR URDD 2021-22 URDD MEMBERSHIP

Mae blwyddyn newydd aelodaeth yr Urdd ar agor!

Efallai eich bod chi wedi clywed – mae 2022 yn flwyddyn arbennig iawn i’r Urdd, gan y byddwn yn dathlu canmlwyddiant y mudiad! Dyma gyfle i blant a phobl ifanc i fod yn rhan o hanes Cymru.

Bydd llu o weithgareddau a digwyddiadau i blant a phobl ifanc yn cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn.

Gallwch ymaelodi eich plentyn/plant drwy wefan yr Urdd – https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

The Urdd’s membership for the year is open!

Perhaps you’ve heard – 2022 is a very special year for the Urdd, as we celebrate the organisation’s centenary! This is a great opportunity for children and young people to be a part of our history.

A host of activities and events for children and young people will be organised throughout the year.

You can enrol your child/children through the Urdd website –https://www.urdd.cymru/en/join/