Agor ‘Y LLyfr’ / Open ‘The Book’

Amserlen Gwasanaethau Agor y Llyfr 2016 – 17 /

Open the Book Service Program 2016 -17

Lleoliad / Venue : Eglwys  am 9.15yb/ Church at 9.15am

Medi / September 19

Hydref / October 3rd – Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Service

Hydref / October 17

Tachwedd / November  14

Tachwedd 28 / November 28

Ionawr / January 9

Ionawr / January 23

Chwefror / February 6

Chwefror / February 27

Mawrth / March 13

Mawrth / March 27

Mai / May 8

Mai / May 22

Mehefin / June 12

Mehefin / June 26

Gorffennaf / July 10

* Rydym yn ceisio cadw at y rhaglen ond ar brydiau mae angen gwneud rhai newidiadau. Cysylltch gyda’r ysgol i gadarnhau. Diolch i’r Tim am drefnu pob gwasanaeth.

We try and keep to the program but sometimes we do need to make changes. Please contact the school for confirmation. Our thanks to the team for arranging each service.