Ailagor / Reopening

Blwyddyn Newydd Dda! Rwy’n gobeithio fod pawb yn iawn ac wedi mwynhau’r Nadolig. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ailagor yfory, dydd Llun, Ionawr 9fed.

Byddaf yn gwasanaethu ar reithgor yr wythnos hon a bydd yr ysgol dan ofal Mrs Elinor Ellis yn fy absenoldeb. Byddaf yn cysylltu â Mrs Ellis yn gyson yn ystod yr wythnos yn ogystal â gwirio ebyst yr ysgol ([email protected]) ar bob cyfle.

Diolch yn fawr,

Geraint Jones.


Happy New Year! I hope that you’re all well and enjoyed Christmas. Just a note to remind you that school reopens tomorrow, Monday, January 9th.

I will be on jury service this week and the school will be in the care of Mrs Elinor Ellis in my absence. I will be in contact with Mrs Ellis throughout the week and will also check the school’s emails ([email protected]) at every opportunity.

Diolch yn fawr,

Geraint Jones.