Amserlen wythnosol Blwyddyn 3 4 5 6 / Weekly timetable Year 3 4 5 6

Gweler isod ddolen i’r amserlen wythnosol ar gyfer Blwyddyn 3 4 5 6.

Mae gwersi Addysg Gorfforol ar brynhawn dydd Mawrth a Mercher. Cofiwch bod angen gwisg priodol yr ysgol ar gyfer pob gwers Addysg Gorfforol- gweler ddolen ‘gwisg ysgo’l ar y wefan i weld y wisg addysg gorfforol. Nid ydym yn derbyn crysau eraill i’r wers ee timau pel droed / rygbi.

Follow the link below to view the Year 3 4 5 6 weekly timetable.

Physical Education lessons for Year 3 4 5 6 are on a Tuesday and Wednesday afternoon. Please ensure that the appropriate school kit is brought to every lesson- see the ‘school uniform’ link on the website to see the appropriate kit for physical education. We do not accept the use of other shirts eg football or rugby teams

amserlen CA 2 bl 3 4 5 6 timetable KS2 yr 3 4 5 6

6 Maes Dysgu 6 Areas of Learning