Angladd Gwladol / State Funeral (19/09/2022)

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid,

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Balas Buckingham am farwolaeth y Frenhines Elizabeth II, mae cyfnod o Alaru Cenedlaethol wedi dechrau a bydd yn parhau tan ddiwedd yr Angladd Gwladol.  Dyddiad swyddogol yr Angladd Gwladol yw Medi 19, 2022; bydd y diwrnod hwn yn Ŵyl Banc.  Yn debyg i ysgolion eraill yr Awdurdod a’r wlad, bydd Ysgol Tremeirchion ar gau ar Fedi 19, 2022, fel arwydd o barch.

Yn gywir,

Geraint Jones.

 

Dear Parents / Guardians,

Following the announcement from Buckingham Palace of the death of Queen Elizabeth II, a period of National Mourning has started and will continue until the end of the State Funeral.  The official date of the State Funeral is September 19, 2022; this day will be a Bank Holiday.  Similar to other schools in the Authority and country, Ysgol Tremeirchion will be closed on September 19, 2022, as a mark of respect.

Yours sincerely,

Geraint Jones.