Animal Encounters 18.7.23

Diolch yn fawr iawn i ‘Animal Encounters’ am ymweld ar ysgol. Diolch yn fawr iawn ir PTA am dalu am yr ymweliad hwn. Roedd pawb wedi mwynhau gweld yr anifeiliaid diddorol.

Thank you very much to ‘Animal Encounters’ for visiting the school. Thank you to the PTA for paying for their visit. Everyone enjoyed seeing the interesting animals.