Arweiniad i rhieni / A guide for parents

Dyma arweiniad i chi os mae plentyn yn dangos symptomau COVID. Credaf fod hwn yn dabl syml a hawdd i’w ddilyn. Ymddiheuriadau ei fod mewn uniaith Saesneg.

Here is a guide for parents if your child shows COVID symptoms. I believe that this table is easy to follow.

 

Covid-19 Absence Information for parents