Astudiaeth o waith William Morris / A study of the work of William Morris

Bu dosbarth Blwyddyn 3 a 4 yn astudio gwaith William Morris ac yn enwedig ei gynlluniau papur wal. Dyma luniau o waith argraffu y plant a disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn edmygu eu cynlluniau lliwgar. Da iawn plant blwyddyn 3 a 4 am gynhyrchu gwaith mor liwgar a diddorol.

Year 3 and 4 have been studying the work of William Morris and in particular his wall paper designs. Here are pictures of the pupils prints and pupils from the Foundation Phase admiring their work. Well done pupils in Year 3 and 4 for producing such colourful and interesting work.