At Sylw Rhieni Bl. 6: Llythyr gan Ysgol Glan Clwyd / F.A.O. Year 6 Parents: A Letter from Ysgol Glan Clwyd