At Sylw Rhieni Blwyddyn 5 a 6 / F.A.O Years 5 & 6 Parents

Annwyl Rieni Disgyblion Blwyddyn 5 a 6,

Hoffwn rannu gwybodaeth â chi cyn y penwythnos. Nid oes gen i fynediad at eich cyfeiriadau ebost gartref felly gai ofyn yn garedig i chi anfon ebost i gyfeiriad ebost yr ysgol (ysgol.trem[email protected]) gan nodi enw eich plentyn, os gwelwch yn dda. Byddaf wedyn yn gallu rhannu’r wybodaeth gyda chi trwy ebost.

Diolch yn fawr,

Geraint Jones.


Dear Parents of Years 5 and 6 Pupils,

I would like to share information with you before the weekend. I do not have access to your email addresses at home so may I kindly ask you to send an email to the school email address ([email protected]) stating your child’s name, please. I will then be able to share the information with you via email.

Thank you,

Geraint Jones.