At Sylw Rhieni’r Meithrin / F.A.O. Nursery Parents

Gan fod yr ysgol yn ymweld â Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas dydd Iau nesaf, Hydref 6ed, ni fydd gegin yr ysgol ar agor. Os ydy eich plentyn yn aros i Meithrin Mwy a wnewch chi sicrhau fod ganddo/ganddi becyn bwyd os gwelwch yn dda.

As the school is visiting Greenfield Valley Heritage Park next Thursday, October 6th, the school kitchen  won’t be open. If your child is staying for Meithrin Mwy will you please make sure he/she has a packed lunch.

Diolch yn fawr.