Atgoffa Bwydlen Cinio Ysgol Wythnos 2 / Reminder Week 2 School Lunch Menu

Nodyn i’ch atgoffa o’r newid i’r fwydlen cinio (wedi ei uwcholeuo isod) sef Bolognes yn lle Tsili.

Diolch yn fawr.

A note to remind you of the recent change to the school menu (as highlighted below) i.e. Bolognaise instead of Chilli.

Thank you.

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU