Atgoffa: Plant Mewn Angen Yfory / Reminder: Children in Need Tomorrow

Cofiwch fod y Cyngor Ysgol yn gwahodd i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad o’u dewis yfory, Tachwedd 18fed:

  • pyjamas / ‘onesie’
  • dillad â smotiau
  • dillad melyn
  • dillad eich hun

Mae’n bosib gwneud cyfraniad i’r elusen ar ParentPay yn defnyddio’r ddolen yma: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.

A reminder that the School Council invites everyone to come to school wearing clothes of their choice tomorrow, November 18th:

  • pyjamas / onesie
  • clothes with spots
  • yellow clothes
  • own clothes

It is possible to make a donation to the charity on ParentPay using this link: https://app.parentpay.com/ParentPayShop/Foc/Default.aspx?shopid=9116

Diolch yn fawr.


Cinio Arbennig / Special Lunch