Atgoffa/Reminder: Bonyn Ateb Cinio Nadolig * 15.12.22 * Christmas Lunch Reply Slips

Cofiwch adael i ni wybod os yw eich plentyn yn dymuno cael neu ddim yn dymuno cael Cinio Nadolig ERBYN YFORY os gwelwch yn dda! Hefyd gadewch i ni wybod os hoffen nhw gael Pwdin Nadolig neu Hufen Iâ? Mae Anti Chris angen archebu’r bwyd. Gweler y llythyr a’r bonyn ateb rhoddwyd ar y wefan ar 11.11.22. Diolch i’r rhai sydd eisioes wedi dychwelyd eu bonyn ateb.

A reminder to please let us know if your child wishes to have or not have Christmas Lunch BY TOMORROW! Also please let us know if they would like to have Christmas Pudding or Ice Cream? Anti Chris needs to order the food. See letter and reply slip posted on the website on 11.11.22. Thank you to the ones who have already returned their reply slips.