Atgoffa/Reminder: Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn YFORY! * 23.11.21 * Nasal Spray Flu Vaccinations TOMORROW!

Bydd y Tim Nyrsio Ysgol yma yfory i weinyddu yr uchod i’r disgyblion llawn-amser sydd wedi dychwelyd eu ffurflenni caniatad.

Dosbarthwyd y wybodaeth a’r ffurflenni caniatad (gwyrdd) ym mis Medi.

Dyma gopi o’r llythyr gan y Tim Nyrsio Ysgol – SN25 Flu Letter with date of school session 2021 – Copy (1)

Diolch yn fawr.

The School Nursing Team will be here tomorrow to administer the above to the full-time pupils who have returned their consent forms.

The information and consent forms (green) were distributed in September.

Here’s a copy of the letter from the School Nursing Team – SN25 Flu Letter with date of school session 2021 – Copy (1)

Thank you.