Atgoffa/Reminder: Clwb Kick-it Club * 24.10.22 *

Diolch i Dave Edwards o Kick-it am ddod i mewn i siarad efo’r disgyblion.  Gweler y dyddiadau a gwybodaeth ar sut i archebu lle isod:-

Thank you to Dave Edwards, Kick-it for coming in to talk to the pupils.  See dates and information on how to book a place below:-

https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-sgxq-20221024151500

24.10.22    07.11.22    14.11.22    21.11.22

4 sesiwn am * £18.00 * for 4 sessions

Diolch yn fawr.