ATGOFFA/REMINDER: CYFARFOD CRHA HENO! / PTA MEETING TONIGHT!

Nodyn i’ch hatgoffa am y cyfarfod CRhA a gynhelir yn y White House, Rhuallt heno am 7.00yh. i drafod syniadau a threfniadau y Barbeciw Ysgol eleni.

Croeso cynnes i bawb.

Diolch yn fawr.

A note to remind you of the PTA meeting to be held in the White House, Rhuallt this evening at 7.00pm to discuss ideas and arrangements for this year’s School BBQ.

A warm welcome to all.

Thank you.