ATGOFFA/REMINDER: Diwrnod Trwyn Coch YFORY! Red Nose Day TOMORROW!

Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau Covid, nid ydym yn gallu derbyn cyfraniadau Diwrnod Trwyn Coch gydag arian parod.  Gellir cyfrannu drwy ‘ParentPay’ ~ gweler y ddolen isod.

DIWRNOD TRWYN COCH – 18.03.22

Unfortunately, due to Covid restrictions, we are unable to receive cash donations for Red Nose Day.  Donations can be made via ‘ParentPay’ ~ see link below.

RED NOSE DAY – 18.03.22