ATGOFFA/REMINDER: FFOTOGRAFFYDD TEMPEST PHOTOGRAPHER – 07.11.19

Bydd ffotograffydd Tempest yma bore fory i dynnu lluniau’r plant.

Mae croeso i frodyr a chwiorydd sydd ddim yn mynychu’r Ysgol ddod hefyd.  Gofynnwn yn garedig i chi ddod â nhw yma erbyn 9.00yb os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

The Tempest photographer will be here tomorrow morning to take photos of the children.

Brothers and sisters who don’t attend School are also welcome.  We ask you kindly to bring them here by 9.00am.

Many thanks.