Athletau Rhanbarth Dinbych / Denbighshire Urdd Athletics

Athletau Rhanbarth Dinbych
  • Os ydych eisiau i’ch plentyn gymryd rhan, rhaid cysylltu gyda ni yn Ysgol Tremeirchion cyn diwedd yr ysgol dydd Gwener 17 Mai, ac egluro pa gystadleuaeth yr ydych eisiau i ni gofrestru eich plentyn.
  • Rhaid bod yn aelod o’r Urdd i gystadlu
  • Cyfrifoldeb y rhieni fydd i fynd ar plant i gystadlu

Mae copi o’r rheolau ar y ddolen isod, ac mae copi o’r wybodaeth gan yr Urdd isod hefyd.

Denbighshire Urdd Athletics

  • if you would like your child to take part, you must contact Ysgol Tremeirchion before the end of the school day on Friday 17th May
  • Competitors must be members of the Urdd
  • Parent will need to take their child to the event.

Follow the link to see the rules, and a copy of the information from the Urdd is also available below.

Rheolau

Annwyl bawb / Dear all
Mae Athletau Rhanbarth Dinbych yn cael eu cynnal eto eleni ar Drac Athletau Cei Conna (CH5 4BR)Nos Fawrth, Mai 21 am 5.00yp.
The Denbighshire Urdd Athletics will be held again at Connah’s Quay Athletics Track (CH5 4BR), on Tuesday, 21st of May at 5.00pm.
Dim ond 2 ddisgybl o bob ysgol i gystadlu yn y cystadlaethau unigol ac 1 ras gyfnewid ar gyfer bob oedran o bob ysgol.
Only two individual entrances from each school in each event and one relay team for each competition.
 
Bydd pob disgybl yn gallu cystadlu yn y canlynol – 1 ras unigol, 1 ras gyfnewid a 2 weithgaredd maes
Every pupil will be able to compete in the following – 1 individual race, 1 relay and 2 field events
 
Bydd rhaid cofrestru i gystadlu ar lein erbyn Dydd Gwener, Mai 17 
You will have to register to compete on line by Friday, 17th of May