Awdur enwog yn ysgrifennu at blant Ysgol Tremeirchion / A famous author writes to pupils at Ysgol Tremeirchion

Ysgrifennodd pedwar disgybl at David Walliams yn gynharach yn y flwyddyn heb wir meddwl y buasent yn cael ymateb. Well, dyna sioc fawr!  Yn post yr ysgol yr wythnos diwethaf roedd amlen gyda’u henwau arno a llythyr o ddiolch gan yr awdur ei hun. LLongyfarchiadau i’r pedwar. Dyma gopi o’r llythyr. Pam na wnewch chi ysgrifennu o adref at eich hoff awdur – pwy a wyr efallai cewch chithau lythyr hefyd.

Four of our pupils wrote earlier in the year to David Walliams without really believing they would get a reply. How wrong could they have been! An envelope arrived in the post with their names on the front and a letter of thanks from the author himself. Congratulation to them all. Here is a copy of the letter. Why not write a letter from home to your favorite author – you may also be lucky and receive a letter.