Bag 2 School

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi dod a bagiau dillad ir ysgol. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn. Mae’r dyddiad wedi ymestyn i Dydd Iau, 20fed o Fehefin am 9 y.b rwan, felly os oes gennych ragor o ddillad buasem yn andros o ddiolchgar. Bydd y bagiau yn cael eu pwyso ac yna bydd yr ysgol yn derbyn arian. Diolch yn fawr iawn.

Thank you to all that have brought the clothes bags back to school. We appreciate your support very much. The date for collection has now changed to Thursday, 20th of June at 9 a.m, therefore if you have any more clothes that would be great. All bags will be weighed and the school will receive money. Thank you