Banc Bwyd Dyffryn Clwyd / Vale of Clwyd Food Bank

Diolch yn fawr iawn i bawb am rhoi bwyd / nwyddau ymolchi i’r banc bwyd eleni. Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Thank you very much for the food / toiletries given towards the food bank this year. Thank you very much for your support.