Barbeciw Haf CRhA * 01.07.22 * PTA Summer BBQ

Gweler poster ar gyfer yr uchod gyda’r ddolen ar sut i archebu lle ar y Sesiwn Kick-It fydd AM-DDIM! (3.15yp tan 4.15yp).

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y Barbeciw!

POSTER BBQ CYMRAEG

Please see poster for the above together with the link to booking the FREE Kick-It Session! (3.15pm till 4.15pm).

We look forward to seeing you at the BBQ!

POSTER BBQ SAESNEG