Bedyddio yn yr Eglwys / Christening in the Church

Fel rhan o’r gwaith ar ein thema ‘Pethau Byw’ bu disgyblion derbyn, blwyddyn 1 a 2 yn dysgu am bedyddio. Diolch yn fawr iawn i Parch Rebecca am ein dysgu ni am fedyddio yn yr Eglwys dechrau’r wythnos. Cawsom hwyl yn bedyddio Sioned a Gethin.

As part of our theme ‘Living Things’, the pupils from reception, year 1 and 2 have been learning about christening. Thank you Rev Rebecca for teaching us about christening in the church at the beginning of the week. We had lots of fun christening Sioned and Gethin.