Beth sy’n gwneud Ysgol Tremeirchion yn arbennig fel ysgol eglwys / What makes Ysgol Tremeirchion special as a church school

Beth sy’n gwneud Ysgol Tremeirchion yn arbennig fel ysgol eglwys / What makes Ysgol Tremeirchion special as a church school

Ddoe cawsom ddiwrnod diddorol iawn yn CA2 yn trafod a chasglu gwybodaeth am Ysgol Tremeirchion fel ysgol Eglwys. Roedd y plant yn gweithio mewn grwpiau i greu ffilm, map meddwl drwy beintio lluniau a chwblhau holiadur ar lein. Cliciwch ar y ddolen i weld esiamplau o’r lluniau maent wedi eu tynnu gyda chamera a peintio. Diolch i’r Parchedig Rebecca ac i Mrs Cathrin Roberts, dwy o’n llywodraethwyr eglwys am ein helpu.

Yesterday pupils in KS2 had a very interesting day discussing and collecting information about Ysgol Tremeirchion being a church school. The children worked in groups creating a film, a mind map through painting, and they completed an on-line survey. Please click on the link to see examples of photographs and pictures taken by the pupils. Our thanks to the Reverend Rebecca and Mrs Cathrin Roberts, two of our church governors, for helping us.

Beth syn arbennig am yr ysgol fel ysgol eglwys