Bikeability Bl 5 a 6 / Yr 5 and 6

Rydym wrthi yn ceisio trefnu cvwrs ymarfer sgiliau reidio beic i ddisgyblion bl 5 a 6 ar ddydd Llun 28 a Dydd Mawrth 29 Mawrth. Nid oes dim wedi ei gadarnhau eto, ond rwyf eisiau rhoi digon o rybudd i rieni. Os yw’r cwrs yn cael ei gadarnhau bydd angen beic sydd yn addas ar gyfer y cwrs, helmed a threfnu bod y beic yn caerl ei gludo i’r ysgol. Byddwn yn rhannu mwy o fanylion maes o law.

We are trying to organise a bike riding skills course for pupils in yr 5 and 6 on Monday 28 and Tuesday 29 March. Nothing has been confirmed as yet, but we wanted to inform parents as soon as possible. If we have confirmation that the course is taking place, a suitable bike, helmet and arrangements to bring the bike to school will be needed. We will share more information as soon as possible.