Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 – “Caru Creadigaeth” 6.7.23

Mae disgyblion blynyddoedd 5 a 6 wrthi yn gweithio gyda Parchedig Carol Thomas a Andrew Roberts gyda gweithdai cerddorol. Bydd y disgyblion yma yn cymeryd rhan mewn digwyddiad ‘Caru Creadigaeth’ sy’n digwydd yn yr Eglwys Gadeiriol, Llanelwy ar Dydd Iau, Gorffennaf 6ed, 2023. Mae’r esgobaeth wedi trefnu trafnidiaeth ar eu cyfer ac rydym yn ddiolchgar iawn o hyn, felly ni fydd yno gost. Byddwn yn gadael yr ysgol am 11:55yb ac yn dychwelyd erbyn 15:15yp. Cwmni ‘M an H Coaches’ fydd yn cludo’r disgyblion. Bydd angen i bob disgybl ddod â pecyn bwyd ar gyfer y diwrnod hwn.

Mae yno wahoddiad i rieni ymuno ar digwyddiad hwn yn y Gadeirlan. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 13:15 yp. Hoffem gael gwybod pwy sydd â diddordeb mynychu’r digwyddiad hwn er mwyn trefnu seddau. Os gallwch lenwi’r holiadur isod ar forms erbyn Dydd Iau, 15fed o Fehefin ac yna mi wnaf basio’r manylion ymlaen i’r esgobaeth. Diolch yn fawr iawn.

The pupils in our upper year groups are currently working with Revd Carol Thomas and Andrew Roberts on musical workshops. The intention is that the children taking part in these will also be involved in leading the worship at the Caru Creadigaeth event which will be held at St Asaph Cathedral on Thursday July 6th 2023. Transport has been provided through the diocese which we are very grateful, therefore there will be no cost. They will leave the school at 11:55 am and return by 15:15. M and H Coaches will provide the transport. Every pupil will need a packed lunch for this day.

Parents are invited to attend this event at the cathedral. The event will begin at 13.15 pm, but we would like to know approximately how many parents would like to attend to due to seating arrangements. If you could fill in the questionnaire on forms by Thursday, 15th of June and then I will pass the numbers onwards to the diocese. Thank you

https://forms.office.com/e/Cw1ftrEHaA
https://forms.office.com/e/Cw1ftrEHaA