Blwyddyn 6 / Year 6

Mae’r amser wedi dod unwaith eto i ffarwelio gyda disgyblion blwyddyn 6 yfory wrth iddynt ddechrau pennod newydd yn eu bywydau yn ysgol uwchradd. Mi fydd 4 disgybl yn ein gadael eleni.

Rydym yn dymuno pob llwyddiant i’r disgyblion ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gobeithio y gwnaiff pob un gadw mewn cysylltiad a ni. POB LWC i chi gyd a diolch yn fawr iawn i chi am fod yn ddisgyblion arbennig yn yr ysgol.

It is that time of year again when we say goodbye tomorrow to our year 6 pupils as they embark on a new chapter in their lives at secondary school. This year,  4 pupils will be leaving the school.

We would like to wish them all the best for the future and we hope that each one of them keeps in touch with us. GOOD LUCK to you all and thank you for being amazing pupils in the school.

Dyma i chi fidio o atgofion blwyddyn 6 / Here is a video of year 6 memories