Blwyddyn 6 / Year 6

Os ydych wedi llenwi’r ffurflen isod drwy’r Saesneg, a fedrwch gwblhau un eto os gwlewch yn dda. Roedd yno wall yn yr un cyntaf. Diolch

If you have filled in this form in English, please could this form be completed again as there was a mistake in the first one. Many thanks