Brechiad Ffliw Chwistrell Trwyn ~ Nasal Spray Flu Vaccinations

Mae’r dyddiad am y Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn i’r disgyblion llawn-amser wedi cael ei drefnu ar gyfer:-

Dydd Mawrth, 23ain o Dachwedd

Dosbarthwyd y wybodaeth a’r ffurflenni caniatad (gwyrdd) wythnos diwethaf.  Gofynnwn yn garedig i chi eu cwbwlhau a’u dychwelyd i’r Ysgol mor fuan â phosib.

Diolch i’r rhai sydd wedi dychwelyd eu ffurflenni yn barod.

Dyma gopi o’r llythyr gan y Tim Nyrsio Ysgol – SN25 Flu Letter with date of school session 2021 – Copy (1)

Diolch yn fawr.

The date for the Nasal Spray Flu Vaccinations for full-time pupils has been arranged for:-

Tuesday, 23rd November

The information and consent forms (green) were distributed last week.  We would be grateful if you could complete and return them to School as soon as possible.

Thank you to the ones who have already returned their forms.

Here’s a copy of the letter from the School Nursing Team – SN25 Flu Letter with date of school session 2021 – Copy (1)

Thank you.