Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn * 13.10.22 * Nasal Spray Flu Vaccinations

Nodyn i’ch atgoffa am y Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn i’r disgyblion llawn-amser ar:-

Ddydd Iau, 13eg o Hydref, 2022

Diolch i’r rhai sydd wedi cwbwlhau a dychwelyd eu ffurflenni caniatad.  Os nad ydych wedi gwneud, dim problem, cwbwlhewch a gyrrwch nhw i mewn i’r ysgol mor fuan â phosib os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

SN25 Flu Letter with date of school session 2022 (4)

A note to remind you of Nasal Spray Flu Vaccinations for full-time pupils on:-

Thursday, 13th October, 2022

Thank you to the ones who have completed and returned their consent forms.  If you haven’t done so, no problem, please complete and return them to school as soon as possible.

Many thanks.