Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn * 13.10.22 * Nasal Spray Flu Vaccinations

Mae’r dyddiad am y Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn i’r disgyblion llawn-amser wedi cael ei drefnu ar gyfer:-

Dydd Iau, 13eg o Hydref, 2022

Mae pob disgybl llawn-amser wedi derbyn llythyr (gweler y ddolen isod), taflen wybodaeth a ffurflen ganiatad (glas) heddiw.

A fyddwch mor garedig â chwbwlhau’r ffurflen ganiatad, gan nodi eich bod yn cytuno neu’n anghytuno i’ch plentyn dderbyn y brechiad, a’i dychwelyd i’r Ysgol erbyn Dydd Gwener, 16eg o Fedi os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

SN25 Flu Letter with date of school session 2022 (4)

The date for the Nasal Spray Flu Vaccinations for full-time pupils has been arranged for:-

Thursday, 13th October, 2022

Every full-time pupil has received a letter (see link above), information sheet and consent form (blue) today.

Please would you kindly complete the consent form, stating that you either agree or disagree to your child receiving the vaccination, and return it to School by Friday, 16th September.

Many thanks.