Brechiadau Ffliw ~ Flu Vaccinations

Neges i rieni/gwarchodwyr y plant oedd yn absennol o’r Ysgol ar ddiwrnod y Brechiadau Ffliw Chwistrell Trwyn (23.11.21).

https://ysgoltremeirchion.cymru/wp-content/uploads/2021/12/SKM_C250i21121309580.pdf

A message to parents/guardians of children who were absent from School on the Nasal Spray Flu Vaccinations day (23.11.21)