Bwydlen a Chalendr Cinio Ysgol / School Lunch Menu and Calendar

Wythnos 3 yw’r wythnos gyntaf ar ôl y gwyliau hanner tymor.

Week 3 is the first week after the half term holiday.