Bwydlen Cinio Ysgol * 06.06.22 * School Lunch Menu

Gweler isod y fwydlen newydd ar gyfer cinio ysgol fydd yn dechrau ar Ddydd Llun, 6ed o Fehefin.

Diolch yn fawr.

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU – 06.06.22

Please see above the new school lunch menu starting on Monday, 6th June.

Thank you.