Bwydlen Cinio Ysgol * 09.05.23 * School Lunch Menu

Wythnos/Week 3 – Bydd newid bach i’r fwydlen fel a ganlyn / There will be a slight change to the menu as follows:-

Dydd Llun/Monday 08.05.23 – Gwyl y Banc / Bank Holiday

Dydd Mawrth/Tuesday 09.05.23 – Pasta Ham & Tomato efo pys, corn melys a bara garlleg a Sorbet Ffrwythau i ddilyn / Ham & Tomato Pasta with peas, sweetcorn & garlic bread followed by Fruit Sorbet

Diolch yn fawr