Bwydlen Cinio Ysgol 7.11.22 (Wythnos 3) / School Lunch Menu 7.11.22 (Week 3)

Bydd newid bach i’r fwydlen cinio ysgol ar:

Ddydd Llun 7fed o Dachwedd – Selsig, Sglodion a Ffa Pôb a Bisged Ddisglair i ddilyn (Cinio Noson Tân Gwyllt)

Dydd Mawrth 8fed o Dachwedd – Ham a Caws Macaroni, Bara Tomato a Pherlysiau, Pys & Chorn Melys a Sorbet Mango i ddilyn.

Bwydlen arferol am weddill yr wythnos.

There will be a slight change to the school lunch menu on:

Monday, 7th November – Sausage, Chips & Beans and Sparkle Biscuit (Bonfire Night Lunch)

Tuesday, 8th November – Ham & Macaroni Cheese, Tomato & Herb Bread, Peas & Sweetcorn followed by Mango Sorbet.

Normal menu for the rest of the week.