Bwydlen Cinio Ysgol / School Lunch Menu

Wythnos 3 wythnos nesaf – Pasta Ham a Tomato yn lle Caws Macaroni ar y Dydd Llun.

Week 3 next week – Ham & Tomato Pasta has replaced Macaroni Cheese on the Monday.

Thank you.