Bwydlen Cinio Ysgol ~ School Lunch Menu

Bydd yna ychydig bach o newid i’r fwydlen o ‘rwan tan ddiwedd y tymor fel a ganlyn:-

Wythnos 1 – Dydd Mercher – Cacen Bysgodyn gyda Ffa Pob a Sglodion (yn lle tatws stwnsh)

Wythnos 3 – Dydd Gwener – Bys Pysgodyn, Ffa Pob (yn lle pys) a Sglodion

Diolch am eich cydweithrediad.

There will be a slight change to the menu from now until the end of term as follows:-

Week 1 – Wednesday – Fishcake with Baked Beans & Chips (instead of mashed potato)

Week 3 – Friday – Fish Finger, Baked Beans (instead of peas) & Chips

Thank you for your co-operation.