Cais Cludiant Ysgol Medi 2018- plant derbyn / School Transport Application September 2018 – reception pupils

Neges gan yr Adran Cludiant Ysgolion i ddisgyblion derbyn Medi 2018.

Mae diwedd tymor yn agosáu yn gyflym, a mae’n hollbwysig bod disgyblion sy’n dechrau derbyn ym mis Medi, a all fod yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim yn ymgeisio mor fuan a phosib, yn ddelfrydol cyn diwedd y tymor. (dolen poster isod am fwy o fanylion)

Message from School Transport Department for pupils in Reception September  2018.

As we are rapidly approaching the end of term it is crucial that pupils who are starting Reception in September and may be eligible for free school transport apply a.s.a.p, preferably before the end of term. (link to poster below for more information).

Cludiant Ysgol School Transport 2018