Calendar CRHA/PTA Calendar 2023

Diolch i Elinor, Mam Jac Evans, am ddod i dynnu lluniau’r plant eleni. Mae’r Calendr ar gael i brynu drwy ParentPay am £5.00 yr un. Bydd y Calendrau yn cael eu dosbarthu cyn diwedd y tymor.

Thank you to Elinor, Jac Evans’ Mum, for coming in to take the photos of the children this year. The Calendar is available to buy on ParentPay. Calendars will be distributed by the end of term.