Calendr: DATHLU GWYL DEWI YN YR EGLWYS/ST. DAVID’S DAY CELEBRATION AT THE CHURCH (March 2, 2020 at 09:30AM)

Mae digwyddiad newydd wedi ei ychwanegu i’r calendr / A new event has been added to the school calendar:

DATHLU GWYL DEWI YN YR EGLWYS/ST. DAVID’S DAY CELEBRATION AT THE CHURCH
Dechrau / Starts:
March 2, 2020 at 09:30AM
Gorffen / Ends:
March 2, 2020 at 10:30AM
Cyswllt Digwyddiad / Event link