Calendr Ysgol * 2022 * School Calendar

‘Rydym yn gwerthu ein Calendr Ysgol 2022 am £5.00 yr un. Os hoffech archebu un neu fwy, gyrrwch e-bost i Iona ein Ysgrifenyddes ([email protected]) yn dweud faint yr ydych yn dymuno archebu ac yna bydd y cyfanswm yn cael ei ychwanegu i’ch cyfrif ‘ParentPay’.  Bydd y Calendrau yn cael eu dosbarthu Dydd Gwener yma. Bydd hi hefyd yn bosib archebu y Calendrau ym mis Ionawr.

We are selling our 2022 School Calendar at £5.00 each. If you would like to order one or more, please send an e-mail Iona our Secretary ([email protected]) stating how many you wish to order and the total will then be added to your ParentPay account.  The Calendars will be distributed this Friday. It will also be possible to order the Calendars in January.